parallax background

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

 

Audyt efektywności energetycznej klimatyzacji

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, a za nią ustawa Prawo budowlane, zobowiązują właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do przeprowadzania regularnych ocen efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji o mocy chłodniczej powyżej 12kW.

 

Ocena efektywności energetycznej klimatyzacji

Ocena powinna być przeprowadzana co najmniej raz na 5 lat i powinna obejmować sprawdzenie dostosowania klimatyzacji do potrzeb i wymagań chłodzenia budynku.
W jej zakres wchodzi:

Porównanie mocy urządzeń i aktualnego zapotrzebowania na energię chłodniczą
Sprawdzenie schematów czasu działania systemu
Sprawdzenie nastaw i strategii układu automatycznej regulacji
Sprawdzenie zasadności realizacji procesów obróbki powietrza
Weryfikacja parametrów obliczeniowych powietrza
Sprawdzenie efektywności systemu wentylacji.

Ocena efektywności energetycznej systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych obejmuje także doradztwo w zakresie ewentualnych udoskonaleń lub wymiany systemu klimatyzacji, w szczególności przekazanie właścicielowi lub zarządcy informacji na temat:

Stanu technicznego instalacji i możliwych usprawnień
Możliwości zastosowania alternatywnego źródła chłodu
Wskazania bardziej efektywnego systemu
Oceny komfortu zapewnianego przez system.
Ocena efektywności energetycznej powinna być prowadzona pod kątem możliwości zmniejszenia zużycia energii oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Nasi specjaliści oceniający efektywność energetyczną systemu klimatyzacji posiadają niezbędne uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie. Właścicieli i zarządców obiektów wyposażonych w instalacje chłodzenia o mocy chłodniczej powyżej 12kW.

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem!